Història

La idea d’Estudis Musicals Atlàntida (EMA) va sorgir l’any 2005 quan des de la Junta directiva de l’Orfeó Atlàntida, entitat arrelada al barri d’Hostafrancs des de la seva fundació en 1926, conjuntament amb la Núria Serraïma Petit i en Milén P.Panayotov (director actual de l’Orfeó), es va creure en la necessitat d’oferir una formació musical el més complerta possible als infants i joves del barri en general.

De l’idea inicial de fer resurgir corals infantils i juvenils que donéssin una continuïtat al projecte musical de l’Orfeó, es va passar a un projecte més ambiciós com fou la creació d’una nova escola de música capaç d’oferir al barri un concepte totalment nou en matèria d’ensenyament musical.

EMA va començar a funcionar a partir del curs 2006-2007, utilitzant ja des dels seus inicis els edificis de la Fundació Cultural Hostafrancs. Es a partir del Septembre de 2020 quan EMA es va traslladar al barri de Sant Antoni de Barcelona al edifici d’Escola Pia Sant Antoni.

Estudis Musicals Atlàntida té la seva base en un projecte pedagògic sòlid i engrescador en el que queden marcadament reflectits tant els aspectes pedagògics propis de l’ensenyament musical d’Occident, com altres que fan referència als que són propis de la pedagogia musical de l’Europa Oriental.

Som una escola jove, però amb moltes ganes i il•lusió posades en el futur.