Passejar per Barcelona

Mapa de Barcelona
http://www.bcn.es/guia/welcomec.htm

Mapa del Metro de Barcelona
http://www.tmb.net/ca_ES/barcelona/moute/planols/planoxarxametro.jsp

Mapa dels Ferrocarrils de la Generalitat
http://www.fgc.net/homepage.htm

Mapa dels Autobusos de Barcelona
http://www.tmb.net/ca_ES/barcelona/moute/planols/planols.jsp

Barcelona: Vull anar més rapid a …
http://www.tmb.net/vullanar/ca_ES/vullanar.jsp?cap=1