Classes Col•lectives

ASSIGNAURA SEMANALMENT QUOTA MENSUAL
Cant coral 45 minuts 25€
Iniciació a la música 45 minuts 30€
Llenguatge musical 60 minuts 35€
Ritme i Percussió 45 mints 25€
Roda d’instruments, Ritme i Percussió 45 minuts 25€

Per a realitzar una matriculació ara, faci click aquí.