Classes Col•lectives

ASSIGNAURA SEMANALMENT QUOTA MENSUAL
Cant coral 45 minuts 28€
Iniciació a la música 45 minuts 34€
Llenguatge musical 60 minuts 39,50€
Ritme i Percussió 45 mints 34€
Roda d’instruments, Ritme i Percussió 45 minuts 34€

Per a realitzar una matriculació ara, faci click aquí.