Arxius del blog

Courses & classes – Individual lessons CA

Piano

Guitarra clàssica

Direcció coral

Cant classic

En la instrucció de cant clàssic els professors es centren en diferents aspectos del cant, des de la técnica fins la correcta interpretació de l’obra. En la part més técnica s’estudia i es treballa l’aparell fonador, el seu funcionament i

Cant modern

Els professors de cant modern de Aula de Rock tenen una visió molt centrada cap a la tècnica. A les nostres classes s´exploraran aspectes físics com ara la teoria i funcionament de l´aparell fonador: òrgans de respiració: cavitats infraglòtiques, pulmons, bronquis

Flauta travessera

El curs de flauta travessera s’imparteix tant a alumnes ja iniciats en l’instrument com a principiants. Es recomana una edat mínima de 7 o 8 anys per un correcte aprenentatge, encara que l’alumne pot ser menor si s’utilitza una flauta

Oboè

Les classes d’oboè estan pensades tant per alumnes principiants com per alumnes amb coneixement previ. Degut al pes i a l’aire necessari per tocar l’instrument es recomana una edat mínima de 7 anys, encara que hi ha oboes de iniciació

Clarinet

El curs de clarinet ofereix una formació completa als alumnes, tant si són principiants com si tenen coneixement previ de l’instrument. Els professors combinen un aprenentatge meticulós de la tècnica juntament amb un enfocament artístic per a la correcta interpretació

Fagot

Saxofon