Cant modern

Els professors de cant modern de Aula de Rock tenen una visió molt centrada cap a la tècnica.

A les nostres classes s´exploraran aspectes físics com ara la teoria i funcionament de l´aparell fonador:

  1. òrgans de respiració: cavitats infraglòtiques, pulmons, bronquis i tràquea.
  2. òrgans de fonació: cavitats glòtiques, laringe, cordes vocals i ressonadors: nasal bucal i faringi.
  3. òrgans d´articulació: cavitats supraglòtiques, paladar, llengua, dents, llavis i glotis.

I per descomptat s´estudirá la veu i les lleis físiques del so que requereixen tres elements bàsics

  1. un cos que vibri
  2. un suport físic pel qual transmetre
  3. una caixa de ressonància que amplifiqui aquestes vibracions permetent que siguin percebudes per l´oïda

Es treballarà en la producció del so i també la respiració amb exercicis com: posició de partida, de peu, tronc dret, peus en forma de vi, braços caiguts, etc .. exercicis per localitzar o sentir la respiració diafragmàtica per a, per exemple, poder desenvolupar un major control de la respiració. També es farà especial èmfasi en la relaxació i posició corporal i en moltes altres tècniques i exercicis per a un correcte desenvolupament de la tècnica vocal.

El nostre programa d´ensenyament de cant modern cobreix els següents temes, a través de teoria i exercicis pràctics així com també interpretant temes d´artistes amb veus tan dispars com Tina Turner, Dream Theater, Bon Jovi, White Snake, Baron Rojo, Guns´n´Roses, etc .. així com artistes proposats pels propis alumnes. Les cançons es poden treballar en versió original o també amb una traducció a l´idioma més adequat per a l´estil de cada alumne.

Preus de les classes de cant modern:

  • 45m a la setmana: 83€ / mes
  • 60m a la setmana: 110€ / mes
Publicat a Aula de Rock - Classes individuals, Cursos i Classes - Classes Individuals